Donnerstag, 31. Juli 2014

HÌNH ẢNH CỐ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM CÙNG CÁC TƯỚNG LÃNH VÀ NHÂN SỸ ĐỆ NHẤT CỘNG HÒA

 Quân Đội đảo chính Tổng thống Ngô Đình Diệm ngày 1/11/1963
(Ảnh: Pete Komada)


 Tướng Dương Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng 
và Thủ tướng Nguyễn Ngọc Thơ

Image


Home Affairs Minister Ha Thuc Ky

Chính phủ Ngô Ðình Diệm. Ảnh năm 1957. TT. Ngô Ðình Diệm, các Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Trần Trung Dung, Bộ trưởng Bộ Thông Tin Trần Chánh Thành, Bộ trưởng Phủ Tổng Thống Nguyễu Hữu Châu.


 Bộ trưởng Trần Chánh ThànhTrần Văn ĐônKeine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen