Donnerstag, 5. Februar 2015

Chợ chồm hổm

Đến New Orleans, thăm làng Versailles, nơi tập trung người Việt định cư đông nhất của Tiểu bang Louisiana mà không ghé qua chợ Chồm Hổm thì chưa thể gọi là đã biết gần hết sinh hoạt của người Việt tại New Orleans.
Từ giữa năm 75, hội Từ thiện Công giáo Mỹ đã bảo trợ lần đầu hàng chục gia đình người Việt tị nạn định cư tại New Orleans, một thị trấn thuộc về miền Đông Nam nước Mỹ . Họ là những người lập nghiệp đầu tiên tại Hoa Kỳ sau khi miền Nam thất thủ.