Sonntag, 24. April 2016

“Văn nghệ sĩ và việc tham gia xây dựng nhân cách con người” thì phải lo việc “xây dựng nhân cách văn nghệ sĩ”.

nhà báo, nhà thơ
VƯƠNG TÂN

thực hiện: Lê Thị Huệ


Vương Tân là nhà báo, nhà thơ  đặc biệt có gốc gác, giềng mối quen biết và thân cận với một số thành phần cầm bút, thành phần quân đội, thành phần chính trị quan trọng của chế độ Sài Gòn Miền Nam Quốc Gia 1954 – 1975

gio-o.com hân hạnh giới thiệu bạn đọc cuộc phỏng vấn thú vị với nhà thơ nhà báo Vương Tân (lth)


Lê Thị Huệ: Xin ông cho biết các đường nét chính trong đời sống của ông.

Vương Tân: Tôi sinh  ra tại thị xã Sơn Tây quê cha tôi, ông già tôi là một công tử con quan nhưng không thích làm quan. Lúc nhỏ học chữ nho, tuy nhiên đến tuổi tới trường thì lại vừa học trường Tây vừa học chữ nho.  Tôi tên khai sinh là Lê Nguyên Ngư, cha tôi tên Lê Nguyên Long, cha tôi là em của Lê Nguyên Thăng (ông nội tướng Việt Nam Cọng Hòa Lê Nguyên Khang), và cũng là em Lê Nguyên Úc (ông nội tướng Lê Nguyên Vỹ người tuẫn tiết ngày 30 tháng 4, 1975  ngay sân cờ Sư Đoàn 5).  Mẹ tôi tên Nguyễn Thị Nhung, một tiểu thư con quan ở làng Yên Mẫn ngay thị xã Bắc Ninh. Mẹ tôi là cô của tổng giám đốc nha Thông Tin Báo Chí Nguyễn Ngọc Linh.