Samstag, 21. März 2015

Trận đánh Phi Trường Phụng Dực, Ban Mê Thuột và những Khúc Bi Tráng cuối đời chiến binh


4 giờ sáng ngày 10/03/1975.
Sau những trận mưa pháo suốt 2 tiếng đồng hồ, Cộng quân với chiến xa và biển người tiến chiếm Ban Mê Thuột. Và với một lực lượng đông gấp 10 lần, địch đã làm chủ tình hình ngay từ phút đầu.
Sự chống trả mãnh liệt của những đơn vị phòng thủ thị xã cùng với sự yểm trợ hữu hiệu gan dạ của các phi công anh hùng đã chặn bớt được sức tiến của quân thù.

Phi Trường Phụng Dực, Ban Mê Thuột

Nhưng ngày hôm sau khi Cộng Sản Bắc Việt tung thêm Sư Đoàn Tổng Trừ Bị 316 mới từ miền Bắc vào, và một phần Sư Đoàn 968 từ Pleiku kéo xuống, thì lực lượng hai bên ,giữa ta và địch, trở nên quá ư chênh lệch cả về quân số, chiến xa cùng vũ khí hạng nặng các loại!
12 giờ trưa ngày 10/03/1975, Tiểu Khu Ban Mê Thuột mất!

Nguyễn Cao Kỳ và Dương Văn Minh bao che cho Việt cộng và Huỳnh Tấn Mẫm nằm vùng như thế nào?

Một vụ tấn công của MTDTGPMNVN tại Sài Gòn năm 1965


1* Mở bài
Nguyễn Cao Kỳ và Dương Văn
Minh đã từng bao che, giúp đỡ, chứa chấp, cung cấp phương tiện và vũ khí cho Việt Cộng nằm vùng để đánh phá hậu phương Việt Nam Cộng Hoà. Hai ông tướng nầy có trách nhiệm trong việc đưa đồng bào miền Nam VN vào chế độ độc tài tàn bạo của Chủ Nghĩa Cộng Sản.
Hành động phản bội dân tộc được thể hiện qua việc bao che và giúp phương tiện cho sinh viên Việt Cộng nằm vùng Huỳnh Tấn Mẫm như dưới đây.

2* Chương trình Quân Sự Học Đường
Sau Mậu Thân 1968, chính quyền VNCH quyết định thành lập Sư đoàn sinh viên bảo vệ thủ đô, cho sinh viên tham gia các khoá học quân sự.