Montag, 25. Mai 2015

Nhìn lại Thiên An Môn 25 năm sau
25 năm đã qua từ sau cuộc Tham SAT ở Quảng Trường Thien An Mo, 1989.04.06. Cho djen ja nhung hình ảnh chân Thuk Nhất về sự Kien mới được công Bo Rong Rai trên báo Chi das giới.

Theo, um Business Insider, cuộc Tuan hành của học sinh sinh viên Trung Quốc Cách djay 25 năm đã Phai kết Thuk trong DJO Mau, Tro thành một dấu Ấn kinh Hoàng trong lịch Su Phát trien của nước này. Business Insider nhận định, chính Phủ Trung Quốc đã làm moi Cách để XOA nhòa dấu Ấn lịch Su ja tuy Nhien điều đó là không erhalten.


Trong một keine lực Han Che sự Tuong NHO về một thời Kỳ Bao Luc, chính Quyền Bắc Kinh đã Phai đưa ra các Bien Pháp Quyết LIET Ngan Chan người Dân Truy Cap vào Google trong ngày này. Business Insider cho Biet, Quốc gia này Cung đã Thuk hiện các Bien Pháp để DAP TAT Bieu tình Tuong tự Xay ra.

Nhung hình ảnh trong quá Khu ở Trung Quốc Thuk sự Ratte đầu lang. Business Insider Dja thu Thập một số hình ảnh mang tính tượng Trung trong DIP Ky Niem 25 năm sự Kien này Xay ra. 

Cuộc Bieu tình BAT đầu từ tháng 4/1989, sau KHI Cuu Tổng bí thư Hồ Dieu Bang qua đổi.

Trung Quốc Đăng Co Gang trong vô Vong Nham Ngan Chan Djam đông sinh viên Bieu tình ở Bắc Kinh, Trung Quốc, Hom 1989.04.05. Anh: AP
Ông Hồ Dieu Bang được Ratte Nhiều sinh viên Ung Ho Vì cho rằng Ông là một nhà Cai Cách.


Một chiếc xe tại Gan như bị Nhan Chim Boi Djam đông KHI nó Đăng Tim Cách đi qua hàng Ngàn người Đăng TU Drücken Sie auf O Quảng Trường Thien An Mo ngày 17/5/1989. Anh: AP
Sau tang Le của Ông Hồ Dieu Bang, Khoang 100.000 sinh viên đã TU tập tại Quảng Trường Thien An Môn ở Bắc Kinh

Sinh viên của các Trường đại học ở Bắc Kinh Đăng Gio Nam Djam và Vay Cờ KHI 5. Mai bay Trực Thăng Quân sự Trung Quốc bay trên Quảng Trường Hôm 21/5/1989. Anh: AP

Sinh viên Cang TUC Gian Hon Chi Hôm 26/4/1989, Nhật báo Nhan Dan Trung Quốc Đăng bài Xã Luan Chong Bieu tình
Một số sinh viên Trường Đại học Bắc Kinh, nhung người đã Tuyet Thuk 5 ngày để Bieu tình, Đăng Ngoi ở Quảng Trường Thien An Môn Hôm 18/5/1989. Hàng Ngàn công nhân, binh sĩ và Bác sĩ Cung Cung Tham gia . phong Trao Bieu tình này Anh: AP

Phong Trao Tuyet Thuk BAT đầu từ ngày 13/5. Số người Bieu tình đã lên toi 300.000 người

Hai sinh viên đã Tuyet Thuk sang ngày Don 6, Đăng Nam ở Quảng Trường Thien An Môn Hôm 19/5/1989. Anh: AP

Ngày 20/5, Trung Quốc đã Ban Bo tình Trang Thiết Quân LUAT để DEP các sinh viên Đại học Bắc Kinh đã CAM Trai ở Thien An Môn trong 1 Tuan. Anh: AP

Một sinh viên Đăng đọc danh sách nhung mục Tiêu của Ho Chi Chiem Giu Quảng Trường Thien An Môn KHI Quân đổi Trung Quốc Đăng được điều động toi Quảng Trường Thien An Môn. Anh: AP

Trực Thăng Quân sự Trung Quốc bay qua Quảng Trường Thien An Môn. Sinh viên van Tiep TUC Bieu tình sau Chi Trung Quốc Ban Bo Thiết Quân LUAT. Anh: AP

CAC sinh viên Đại học Bắc Kinh Đăng nghe một người Bieu tình công Bo chi TIET Kế Hoach Bieu tình ở Thien An Môn. Đến ngày 28/5/1989, Ho đã Chiem Giu Quảng Trường này được 2 Tuan. Anh: AP

Một người Bieu tình mang mặt Na dẫn đầu Nhom Đại học Bắc Kinh. O to ra VUI VE Vì được cung Mittelklasse tiền và bánh Mein để zu chuc một cuộc Bieu tình Ung Ho chính Phu ngày 1989.02.06, Bắc Kinh, Trung Quốc. Anh: Mark Avery - AP

Một người sinh viên Bieu tình ra dấu Hiệu Chiến Thắng Voi Djam đông KHI Quân đổi Trung Quốc Rút Khoi khu Phia tây Đại Le Đường Nhan Dan ở Gan Quảng Trường Thien An Mo Bắc Kinh, ngày 1989.03.06. Anh: Mark Avery - AP

Một Nu Thanh Nien bị Giang co Giua nhung người Dân và binh Linh Trung Quốc. Binh Linh Trung Quốc Đăng Myon đưa Cô ra Khoi Djam đông TU Drücken Sie auf O Đại Le Đường Nhan Dan ở Gan Quảng Trường Thien An Mo Bắc Kinh, ngày 1989.03.06. Anh: Jeff Widener- AP

Người Dân Tran lên một chiếc xe BOC Thep của Quân đổi Trung Quốc Gan Đại Lo Trường An, Bắc Kinh Sang Som ngày 1989.04.06. Anh: Jeff Widener- AP

Sinh viên Giang Chuong Ngai MwSt trên Đường đi Bằng một chiếc xe BOC Thep bị đốt Cháy. Chiếc xe bị đốt KHI Quân đổi Tấn công vào Djam đông sinh viên Bieu tình ở Thien An Mo, Sang Som ngày 1989.04.06. Người Bieu tình đã GIET Chet một Quân Linh chính Phủ. Luc đó, người Bieu tình đã Chiem Đồng Quảng Trường trong 7 Tuan. Ngay từ Sáng Som 1989.04.06, Drachen Straßenbahn người đã Chet KHI Quân đổi Ban vào Dân Thường để Chiem Đồng lại Quảng Trường. Anh: Jeff Widener- AP

XAC Chet la LIET Đường phố Gan Quảng Trường Thien An Mo Bắc Kinh, ngày 1989.04.06. Số Lieu chính thức cho Biet Chỉ Rieng trong ngày ja đã có 241 người Trung Quốc đã Chet. Anh: AP

Quân đổi DJO xuống đại Lo Trang An Ban Bua Bãi vào người Dân Nham mục Tiêu Cuối Cung là DEP Darlehen các Nhom Bieu tình Đăng Don về thành Pho, ngày 1989.05.06. Anh: AP

Một người Bieu tình bị Thương Đăng Giu trên tay chiếc MU của Quân đổi Trung Quốc, ngày 1989.04.06. Anh: Shunsuke Akatsuka - Reuters

Buc ảnh có tính Bieu tượng Lớn cho sự Kien Thien An Môn. Một Thanh Nien Trung Quốc đứng Giua Đường Ngan dòng xe Tăng Huong về đại Lo Tràng ein O Bắc Kinh, ngày 1989.05.06. Người Thanh Nien này đã được nhung người Xung quanh Kéo ra, nhường Đường cho Đoàn xe Tăng đi Tiep. Chính Phủ Trung Quốc đã Tran AP cuộc Bieu tình tun sinh viên LANH Đạo, GIET Chet hàng Straßenbahn, Tham chí hàng Ngàn người. Su Kien Thien An Môn được cho là cuộc Bieu tình Chong chính Phủ Mạnh mich Nhất KE từ cuộc Cách Mang năm 1949 ở Trung Quốc. Anh: Jeff Widener- AP

Djam đông Dân Chung Bắc Kinh zu Mo Di đã tập để xem các Thiết bị Quân sự tại Quảng Trường Thien An Mo ngày 1989.07.06. Anh: Sadayuki Mikami - AP

Một sinh viên được đưa đi, ROI Khoi Quảng Trường Thien An Mo ngày 1989.08.06, sau một cuộc đụng độ Voi Quân đổi Trung Quốc. Hiện chính Phủ Trung Quốc Đăng keine lực Ngan Chan thông Zinn về sự Kien này ở trên các Mang Xã Hội của Ho. Anh: Liu Heung Shing - AP

Linh Trung Quốc Đăng Don DEP Đường phố sau Nhiều ngày Bao Darlehen, ngày 1989.09.06, Bắc Kinh, Trung Quốc. Anh: Sadayuki Mikami - AP

CAC Phương Tien, xe Co bị Hong học sau tàn tích của cuộc Chiến Kéo dài CA Tuan Giua Quân đổi Trung Quốc và sinh viên Bieu tình ở Quảng Trường Thien An Mo ngày 1989.10.06. Anh: Jeff Widener- AP

Ngày 1989.12.06, xe Tăng Quân đổi Trung Quốc van đi lại trên Đường phố ở Bắc Kinh. Anh: Sadayuki Mikami - AP

Người Bieu tình đeo Bang Ron, mang Khau Hiệu tham dự một Buoi cầu Nguyen dưới Ánh nen bên Ngoại văn phòng Liên Lạc của Trung Quốc tại Hong Kong, Do Ba ngày 2014.03.06, đánh dấu Ky Niem 25 năm sự Kien Thiên Ein Mann. Anh: ABC Radio

Nội Mist được Thuk hiện qua Tham Khao Nguon Zinn tu Business Insider, TÜV trang Zinn công Nghệ Lớn của Mỹ. Business Insider Noi tiếng Boi các bài Viet Tổng hợp từ Nhiều Nguon Zinn Voi các Sportarten DJE Noi Troi Liên quan đến công Nghệ, chính tri, Quân sự

 o0o
 Vet NHO của một Che tun Khon Nan: 
Cong San? => Tiananmen-Massaker

Viva Platz des Himmlischen Friedens 1989!
 
In Bilder, Erinnerungen an die Tian'anmen-Massaker
2.8k
By Niki Walker 2014.06.04 04.40.32 UTC
Vor fünfundzwanzig Jahren am Mittwoch, den die chinesische Regierung, unter Kriegsrecht handeln, eingesetzt 200.000 Truppen in Peking, Platz des himmlischen Friedens.
Sieben Wochen, pro-demokratischen Demonstranten - unter ihnen viele Studenten - besetzt den Platz. Sie forderten die Freiheit der Presse und die Rechenschaftspflicht der Regierung, unter anderen Zielen, nach  The New Yorker . Die Entscheidung der chinesischen Regierung, mit Gewalt zu entfernen Demonstranten war blutig, was den Tod von 500 bis 2.500 Mitarbeiter.
Während Panzer rollten in den Tiananmen Platz, dokumentiert Fotojournalist Stuart Franklin Geschichte aus seinem Hotelbalkon nach seiner Ich-Konto in  The Guardian . Franklin ikonischen Fotografie, "Behälter-Mann", wurde in der ganzen Welt wiedergegeben.
In den Tagen nach der 4. Juni 1989, war es klar, dass chinesische Bürger hatte noch keine Bilder oder Aufnahmen von der Niederschlagung gesehen, sagte Franklin, aufgrund der extremen Zensur der Medien des Landes. Eine seiner Aufnahmen in den dargestellten Zeit Bürger schaut auf einen Laternenpfahl, wo ein Foto von jemandem, der getötet worden war aufgerufen worden. "Niemand wusste, was geschehen war, so dass diese Laternenpfählen wurde der Twitter ihres Tages", sagte Franklin.
Fotos von Tiananmen-Platz zu sehen, unten.
Platz des Himmlischen Friedens Anniversary
1.   
  
Pro-Demokratie-Demonstranten sitzen vor Soldaten, die aufgereiht sind, Wache außerhalb Hauptquartier der Kommunistischen Partei Chinas auf Chiangan Avenue nur wenige Tage vor der blutigen Niederschlagung der Studenten und Demonstranten in und um Platz des Himmlischen Friedens.
Bild: Peter Charlesworth / LightRocket / Getty Images
2.    
Eine junge Frau zwischen Zivilisten und chinesische Soldaten, die versuchten, sie von einer Versammlung in der Nähe der Großen Halle des Volkes in Peking, 3. Juni 1989 zu entfernen gefangen.
Bild: Jeff Widener / Associated Press
3.    
Chinesischen Einwohner zu prüfen eine brennende Schützenpanzer, die in Brand gesetzt wurde von Aufständischen zurückschlagen, als die Armee das Feuer auf die Zivilisten am 4. Juni 1989 in der Nähe von Platz des Himmlischen Friedens in Peking.
Image: TOMMY CHENG / AFP / Getty Images
4.    
Studenten in den frühen Morgenstunden auf dem Tiananmen-Platz, nur wenige Tage vor dem Massaker im Juni 1989.
Image: Dario Mitidieri / Getty Images
5.    
Tägliche Aktivität nahe dem Eingang von Chinas Verbotene Stadt sind Radfahrer Fahrräder und enthüllt nichts von dem Tumult um auf dem Tiananmen-Platz, April 1989 ausbrechen.
Image: David Hume Kennerly / Getty Images
6.    
Ein alter Mann mit einem Fahrrad macht einen Spaziergang in dem Tiananmen-Platz, um die Demonstranten selbst sehen.
Bild: Peter Charlesworth / LightRocket / Getty Images
7.    
Ein Mann trägt eine Maske, um seine Identität zu schützen und schreit ins Mikrofon von einem Megaphon, als er und viel andere pro-demokratischen Demonstranten marschieren Tiananmen-Platz vorbei.
Bild: Peter Charlesworth / LightRocket / Getty Images
8.    
Die Leichen der toten Zivilisten liegen unter verstümmelten Fahrräder in der Nähe von Peking, Platz des himmlischen Friedens in diesem 4. Juni 1989.
9.    
Am Ende der Demokratiebewegung in China eine Gruppe von chinesischen Armee Panzer blockieren eine Überführung auf Changan Avenue, die zu dem Tiananmen-Platz.
Bild: Peter Charlesworth / LightRocket / Getty Images
10.                       
Am Ende der Demokratiebewegung in China, Zuschauer untersuchen chinesische Armee Lastwagen und Fahrzeuge, die beschädigt oder während der Nacht der Gewalt in und um Platz des Himmlischen Friedens wurden zerstört.
Bild: Peter Charlesworth / LightRocket / Getty Images
11.        
               
Studenten auf dem Tiananmen-Platz in Peking, China am 24. Mai 1989.
Foto: Chip HIRES / Gamma-Rapho / Getty Images
12.             
          
Die Tanks auf dem Tiananmen-Platz in Peking China auf 11. Juni 1989.
Foto: Chip HIRES / Gamma-Rapho / Getty Images
13.      
                 
Applaudieren der Enthüllung der Pro-Demokratie-Statuen in dem Tiananmen-Platz, nur wenige Tage vor dem Massaker, das am 3. und 4. Juni 1989 stattfand.
Image: Dario Mitidieri / Getty Images
14.         
              
Ein einsamer Demonstrant steht unten eine Panzerkolonne 5. Juni 1989 am Eingang zum Platz des Himmlischen Friedens in Peking.
Bild: CNN / Getty Images
15.       
                
Ein Pro-Demokratie-Demonstranten liegt schlafend im Tiananmen-Platz. Pro-Demokratie-Demonstranten und Demonstrantinnen füllte den Platz für die Wochen vor der blutigen Niederschlagung der abschließenden Nacht kommunistischen Regierung.
Bild: Peter Charlesworth / LightRocket / Getty Images
16.          
             
Am Ende der Demokratiebewegung in China, geht ein einsamer Radfahrer vorbei Straßensperren auf Changan Avenue, von der chinesischen Armee Panzer während der Nacht der Gewalt in und um Platz des Himmlischen Friedens zerkleinert. Nach Wochen der protestierenden führte die kommunistische Regierung ihre endgültige brutale Vorgehen gegen Demonstranten Nachtzeit nur wenige Stunden vor dieses Foto gemacht wurde.
Bild: Peter Charlesworth / LightRocket / Getty Images
17.                     
  
Leichen von Demonstranten durch die chinesische Armee erschossen häuften sich in der Ecke eines Kapital Krankenhaus nach der chinesischen Armee Besetzung des Tiananmen-Platz am 4. Juni 1989.
18.                       
Soldaten sitzen herum und warten, weil sie das Eindringen von Tiananmen-Platz von einer riesigen Menge von pro-demokratischen Demonstranten verhindert worden.
Bild: Peter Charlesworth / LightRocket / Getty Images
19.         
              
Ein Mädchen, das während der Konflikt zwischen der Armee und Schüler 4. Juni 1989 in der Nähe von Platz des Himmlischen Friedens verwundet wird von einem Wagen getragen.
Image: MANUEL CENETA / AFP / Getty Images
20.             
          
Studenten aus der Universität Peking in einer großen Demonstration auf dem Tiananmen-Platz am Mai 18,1989.
Image: CATHERINE HENRIETTE / AFP / Getty Images
21.          
             
Eine Zeremonie von PIA Truppen marschieren Chanan Blvd. Brennen ohne Unterschied der Straße der Bürger zu klären, wie die Armee Fraktion besetzen die Mitte von Peking bereitet sich auf die Ankunft des gemunkelt Opposition Truppen konvergierenden auf die Stadt, 5. Juni 1989, Beijing, China.
22.           
            
Peking Arbeiter sitzen in einem Bulldozer Schaufel shout slogans, wie sie ihren Motor vor der Verbotenen Stadt in dem Tiananmen-Platz 25. Mai 1989 während einer Kundgebung zu fahren, um die Schüler pro-Demokratie zu unterstützen.
Image: CATHERINE HENRIETTE / AFP / Getty Images
23.               
        
Soldaten sprechen mit pro-demokratischen Demonstranten, die ihr Konvoi von Lastwagen mit Soldaten aus der Eingabe Tiananmen-Platz, nur einen Tag vor der letzten blutigen Niederschlagung der Nachtzeit Studenten und Demonstranten in und um Platz des Himmlischen Friedens gefüllt verhindert werden.
Image: = Peter Charlesworth / LightRocket / Getty Images
24.               
        
Ein Porträt von Mao Tsetung steht außerhalb Zelte von Pro-Demokratie-Demonstranten, die in dem Tiananmen-Platz kampieren verwendet.
Bild: Peter Charlesworth / LightRocket / Getty Images
25.            
           
Ein kleiner Junge, begrüßt den chinesischen Soldaten nähern dem Tiananmen-Platz, nur ein paar Stunden vor dem Massaker begonnen hatte, nichts von der Bedeutung der Armee Besetzung von Peking.
Image: Dario Mitidieri / Getty Images
26.                       
Die Volksbefreiungsarmee Panzer bewachen eine strategische Chang'an Avenue, die zu dem Tiananmen-Platz 6. Juni 1989.
Image: MANUEL CENETA / AFP / Getty Images
27.                   
    
Mehrere hundert von 200.000 Pro-Demokratie-protestierende Studenten Angesicht zu Angesicht mit Polizisten vor der Großen Halle des Volkes in dem Tiananmen-Platz 22. April 1989 zu stellen.
Image: CATHERINE HENRIETTE / AFP / Getty Images
28.                
       
Unbekannte Menschen decken ein Porträt der chinesischen kommunistischen Gründervater Mao Zedong mit einem khaki Leinwand, nachdem es mit einer Spur von blauen, roten und gelben Farbe auf dem Tiananmen Platz 23. Mai 1989 verunstaltet.
Image: CATHERINE HENRIETTE / AFP / Getty Images
29.            
           
Ende der Demonstration am Platz des Himmlischen Friedens am 1. Juni 1989.
Haben Sie etwas zu dieser Geschichte hinzufügen? Teilen Sie es in den Kommentaren.
Image: PETER CHARLESWORTH / LIGHTROCKET / GETTY IMAGES


Share53Tweet1
0Die Tiananmen-Platz Proteste des Jahres 1989, die in der Tiananmen-Massaker mündete waren eine Reihe von Demonstrationen in und um den Platz des Himmlischen Friedens in Peking in der Volksrepublik China (VR China), die am 14. April 1989. Vor allem von Studenten und Intellektuellen geführt, die Proteste traten in einem Jahr, das den Zusammenbruch einer Reihe von kommunistischen Regierungen in der ganzen Welt gesehen.


Die Proteste wurden durch den Tod des pro-Markt, Pro-Demokratie-und Anti-Korruptions-offizielle, Hu Yaobang, den Demonstranten wollten trauern entfacht. Am Vorabend von Hus Beerdigung hatte 1.000.000 Menschen auf dem Tiananmen-Platz versammelt. Die Proteste fehlte eine einheitliche Ursache oder Führung; Teilnehmer waren desillusioniert Mitglieder der Kommunistischen Partei und Trotzkisten sowie freien Markt Reformer, die in der Regel gegen den Autoritarismus der Regierung waren und äußerte Anrufe für den wirtschaftlichen Wandel und demokratische Reformen in der Struktur der Regierung. Die auf dem Tiananmen-Platz zentriert, in Beijing Demonstrationen, aber groß angelegte Proteste auch in Städten in ganz China, darunter Shanghai, die während der Proteste friedlich blieb aufgetreten.
Die Bewegung dauerte sieben Wochen von Hu Tod am 15. April, bis Tanks gelöscht Platz des Himmlischen Friedens am 4. Juni in Beijing, das sich ergebende militärische Antwort auf die Protestierenden von der chinesischen Regierung ließ viele Zivilisten tot oder schwer verletzt. Die Zahl der Todesfälle ist nicht bekannt, und viele verschiedene Schätzungen gibt. Es gab frühe Berichte der chinesischen Roten Kreuz Quellen geben eine Zahl von 2.600 Todesfällen, aber das Chinesische Rote Kreuz hat jemals Dabei verweigert. Die offizielle chinesische Regierung sind es 241 Tote, darunter Soldaten und 7.000 verwundet.

http://vulep-books-links.blogspot.de/2014/06/nhin-lai-thien-mon-25-nam-sau.html

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen