Freitag, 13. Dezember 2013

Một Quan Là Sáu Trăm Ðồng


Trong sách Quc văn Giáo khoa thư có mt bài ca dao nhan đ là “Đi ch tính tin”:
Mt quan tin tt mang đi,
Nàng mua nhng gì mà tính chng ra.
Thot tiên mua ba tin gà,
Tin rưỡi go nếp vi ba đng tru.
Tr li mua sáu đng cau,
Tin rưỡi miếng tht, bó rau mười đng.
Có gì mà tính chng thông?
Tin rưỡi go t, sáu đng chè tươi.
Ba mươi đng rượu, chàng ơi!
Ba mươi đng mt, hai mươi đng vàng.
Hai chén nước mm rõ ràng,
Hai by mười bn ko chàng h nghi.
Hai mt đng bt nu chè,
Mười đng nãi chui, chn thì mt quan.
*
C cái ging chàng, nàng trong bài ca dao này thì chc chn đây là mt cuc đi đáp gia mt đôi v chng tr. Anh chng giao cho cô v mt quan tin đ đi ch. C theo li cô v k ra thì cô mua gà, mua tht, mua rau, mua rượu, mua mt, mua bt nu chè, mua go nếp t, tru cau, mua chè tươi, mua nước mm, mua chui và vàng mã tc giy tin vàng bc.
Chc là nhà có gi k, người ta mi mua nhiu th như vy. Ti nghip cho cô v tr, ch thi xa mà cô gánh tng y th thì cô phi mt lm lm. Chúng ta c tưởng tượng cnh anh chng tr năm khnh nhà xem sách, nhng cun T thư, Ngũ kinh t đi no đi nào truyn li, thnh thong li v cái điếu, rít mt hơi thuc lào. C anh chng ln my cun sách nhìn qua đu rt là vô tích s. Cô v tr gánh mt gánh nng v đến. Cô ch va kp chào ông chng, va kp lt cái khăn m qu xung chưa kp qut cho ráo m hôi vì đường xa, gánh nng và dĩ nhiên là chưa hết mt thì anh chng tr đã xà đến, anh lc li nhng th cô v va mua và dùng đôi tay khéo léo ca mình chèn xếp cho va mt gánh. Lc li xong, anh chng hi cô v:
-Sáng nay tôi đưa cô mt quan tin, cô mua nhng gì mà hết nhn nhng mt quan tin?
Nghe anh chng xng ging, cô v chưng hng, nhưng cô vn du dàng gii thích, cô k ra tng món. Món này tin rưỡi, món kia mười đng. Cô k vanh vách du dàng nhưng cô cũng hóm hnh lm: Ba mươi đg rượu chàng ơi! Đành rng gi k là phi có rượu cúng, nhưng làm gì đến nhng ba mươi đng nếu không phi chy vào ming chàng và my ông bn đàn ông vô tích s ca chàng?
Hai chén nước mm rõ ràng
Hay by mười bn ko chàng h nghi!
À, thì ra anh chng tr này nghi ng điu chi đây. Nghi cái gì? Phi ri! Anh ngh v bt tin đi ch đ ăn quà! Nghe qua bài toán ca cô v, người ta có th đoán ra được đây là mt đôi v chng son, chưa có con, bi vì trong s nhng món quà mà nàng mua v không thy có quà tr con. Đó là chúng ta đoán mò thế thôi. Còn điu này thì chúng ta biết chc: anh chng là người h Tào!
Đúng thế! Không phi hu du ca Tào Tháo thì sao li đa nghi như vy! y là còn tr, còn son s, còn đp đy. Mươi năm na anh ta còn đi x vi cô v y t đến mc nào! Tht là cái anh đàn ông đáng đem ra câu su. Nhưng may quá, cô v tính toán đâu ra đy. Anh chng h Tào bn ln quay tr li v cái điếu kéo mt hơi dài ri li mơ màng đến C nhân, Tiến sĩ, bia đá bng vàng. Còn cô v thì liếc xéo ông chng mt cái, cp mt có đuôi ri mm cười mt mình quy gánh xung bếp.
Cái li tính toán l làng đâu ra đy ca cô v tr làm anh chng đa nghi kia biết ngay là anh đã nghi ng oan cho cô v ca anh. Thế nhưng đi vi người viết, cái li tính nhm y không phi là d hiu. Bi vì cô v gii giang y đã dùng đến ba đơn v tin t trong khi tính toán: Quan, tin, đng.
Cô li nói nhanh, món này my tin, món kia my đng… cng li là mt quan! Thôi thì đành phi ghi xung giy ri hu xét. Mt quan my tin, mt tin my đng?
V quan tin, thì Vit Nam s lược ca Trn Trng Kim và Vit s toàn thư ca Phm Văn Sơn đu chép rng H Quý Ly phế nhà Trn, lp nhà H, đt ra tin giy. Tin giy có 7 hng:
-Giy 10 đng v rêu b.
-Giy 30 đng v sóng nước.
-Giy 1 tin v đám mây.
-Giy 2 tin v con rùa.
-Giy 3 tin v con lân.
-Giy 5 tin v con phng.
-Giy 1 quan v con rng.
Chúng ta d đoán ra được 1 quan là 10 tin, 1 tin là 60 đng. Nhưng đó là nhng năm đu thế k 15.
Thế gn đây hơn na thì sao? Vit Nam s lược ca Trn Trng Kim khi viết v đi sng xã hi Vit Nam đi Nguyn trước lúc Pháp đô h có đon:
“… Thu y 1 tin mua được 4 bát go… Người đi làm thuê khôn khéo lm thì mi được mi ngày 1 tin, không thì ch được 18 hoc 30 đng mà thôi…”
Cũng d đoán – đoán thôi – 1 tin là 60 đng.
Trong quyn sách “Nhng trò chơi Vit Nam thi trước” có ghi mt trò chơi mang tên “Năm tin, lin quan”.  Trong trò chơi này, tr con có câu: “Bán mt mt năm tin, bán hai mt lin quan”. Vy 1 quan có 10 tin.
*
Cu hc trò Trung hc Đ nht cp và mê thơ Nguyn Bính thì tính toán d dàng hơn. Chú nh bài thơ “Trăng sáng vườn chè” có đon:
“Mt quan là sáu trăm đng
Cht chiu tháng tháng cho chng đi thi…”
Ri chú tính tiếp: 3 tin gà, tin rưỡi tht, tin rưỡi go nếp, tin rưỡi go t là by tin rưỡi. Tru 3 đng, cau 6 đng, rau 10 đng, chè tươi 6 đng, mt nu chè 30 đng, rượu 30 đng, vàng mã 20 đng, nước mm 14 đng, bt nu chè 21 đng, chui 10 đng. Cng 150 đng.
7,5 tin + 150 đng = 600 đng.
D quá! Mt quan 10 tin, mt tin 60 đng!
*
Hai hc gi Lê Văn Đc và Lê Ngc Tr cũng đng ý là cô v tr y tính toán đúng và không có bt tin ch đ ăn quà. Như anh chng đa nghi kia đã nghĩ.
T đin Vit Nam chú thích:
Quan: Đơn v tin t thi xưa gm 10 tin hay 600 đng.
Thí d:
Ch kia có quan tin dài,
Có b go nng, coi ai ra gì!
(Ca dao)
Tin: Mt tin là mt phn mười ca quan xưa, bng 60 tin km.
(Lê Văn Đc, Lê Ngc Tr – T đin Vit Nam).
Ti sao li là quan tin dài? “Mt quan là sáu trăm đng…”. Nếu mt đng km ch dày 1,5 milimetre thôi thì quan tin xưa t phi dài ít nht 900 milimetres, gn mt mét. Và cách gn nht là người ta lun mt si dây vào cái l vuông gia đng tin km và xâu li vi nhau ri khoác vào vai mà mang đi. Cái xâu quan tin y dài lm.
Mt quan tin dài đ làm mt cái đám gi, và nó có giá tr bng mười ngày lương ca th thường. Cho nên cái quan tin dài và cái b go nng mi làm cho ch kia không coi ai ra gì!
*
Anh chng này là mt anh đàn ông đa nghi và tính tình có v keo kit. Anh nghi cái gì? Anh nghi cô v tr ca anh bt tin ch đ ăn quà!
Theo ch chúng ta biết thì xưa nay các bà, các cô là chúa đa nghi. Nhưng hình như s sách lm ln làm sao đó mà người ta li khng đnh mt cách rt bt công rng ông đàn ông Tào Tháo là thánh t ca cái ngh đa nghi.
Anh chng tr hch hi v v khon tin ch tuy h Tào và cái thói đa nghi rt đáng chê  trách, nhưng điu anh ta nghi ng không phi là hoàn  toàn vô lý. Chc chn là cái kinh nghim nghi ng cô v bt xén tin ch đ ăn quà là do bà m ca anh truyn cho. Còn ai rành các cô dâu bng các bà m chng! Các bà trước khi tr thành m chng đã tng là con gái, làm dâu, ri mi tr thành m chng. Thế thì kinh nghim ca các bà m chng y toàn là kinh nghim thc tế!
Hãy nghe mt bà m chng Hi An dn con dâu khi cô con dâu này sp cp thúng đi ch:
Hi An có lm thc ngon
Nhn mm, nhn ming cho chng con nó đng nh!
Bà m chng này nói phi. Bà biết rõ, quá rõ Hi An là mt cái ch có không biết bao nhiêu là thc ngon thc khéo, và khi bà lúc còn là mt cô dâu Hi An bà đã tng bt tin ch đ thưởng thc nhng món y! 
Vy ra ăn quà vt ch là cái ngón ngh gia truyn riêng ca các bà, các cô? Có l thế! Có l thôi vì chng riêng gì nơi ch búa, còn nhiu nơi khác na, quà bánh hình như cũng ch được làm ra đ phc v riêng cho gii tóc dài, tc gii tóc un phi dê, tóc th, tóc kp, tóc đuôi gà, tóc đuôi… nga.
Chng nói đâu xa, c ngay trước ca các trường hc mt nước – nước Vit Nam Cng Hoà – cóc, i, me, chùm rut ngâm nước cam tho chm mm ruc, ô mai, đu đ, bánh lt, mười tám loi chè, hai mươi mt loi bánh và ba mươi loi ko người ta không làm ra đ bán cho nam sinh. Đám nam sinh chng bao gi chú ý đến nhng quà bánh y. Các chú y, khi đến tui mc được nhng si râu mép đu tiên, tp ghép vn nhng bài thơ tình không tên đu tiên thì ch tiêu th có mi món cà phê và thuc lá. Ln tí na, khi b nhng con vi trùng d thương ca bnh tương tư và bnh tht tình xâm nhp cơ th, các chú mi thêm mt th na là bia. Thế thôi!
Vy thì ăn quà vt là cái ngón ngh gia truyn ch được ph biến gii hn trong gii các cô, các bà t Nam chí Bc, t min ngược ti min xuôi.
Anh chng tr trong bài ca dao được in quyn Quc văn Giáo khoa thư tuy có đa nghi, nhưng cái nghi y cũng có lý do chính đáng ch không phi là nghi bóng, nghi gió.
*
Tuy gp phi anh chng keo kit và đa nghi, nhưng cô v tr vn không ly gì làm phin lòng. Cô vn du dàng gii thích, tính toán tng món cho ông chng nghe. Rõ ràng là cô không bt ra đng nào đ ăn quà – mt chuyn mà hình như tt c đàn bà trên thế gii – tr nước Vit Nam ta – vn làm mi khi đi ch, cô v tr đem theo mt quan tin và cô mua hết nhn mt quan tin, không cha riêng cho mình mt đng nào đ ăn quà!
Cô b nghi oan nhưng cô vn vui v. Cô li lanh li, nhanh nhn tính toán đâu ra đy. Cô gii giang hơn các cô đm M bây gi, ch năm vi by cũng phi dùng máy tính. Anh chng tuy nghi ng không đúng người mà cô vãn không trách c tiếng nào. “Ba mươi đng rượu chàng ơi”… “Hai chén nước mm rõ ràng. Hai by mười bn ko chàng h nghi…” Ngt ngào đến thế thì thôi! Cô hn là mt cô v lý tưởng mà bt c đàn ông con trai nào ca nước Nam ta cũng mơ ước.
Ch biết nhng cô v tr gii giang, lanh li, d thương như vy thi nay có còn không nh? Sao mà thi xưa các bà, các cô li chu khó nuôi chng hơn bây gi? Nhng anh chng hết sc vô tích s: “Dài lưng tn vi ăn no li nm” thế mà cũng được các bà, các cô bm đt tay tính toán:
Mt quan là sáu trăm dng
Cht chiu tháng tháng cho chng đi thi…
Các cô v đi xưa mà nhà thơ Nguyn Bính đã t ra trong bài “Trăng sáng vườn chè” tht là mt cô v đáng giá. Còn cái anh chng dài lưng tn vi kia mi tht là t làm sao. Ch có mi vic hc thôi mà cũng phi đi cô v:
Em hng khuyên sm, khuyên trưa!
Cái th đàn ông y là cái th đàn ông mt chc ba đng. Còn cô v qu là cô v ba trăm mt ch.
Ba đng mt chc đàn ông,
Mua v ta b vào lng ta chơi!
Ba trăm một chị đàn bà,
Mua v ta tri chiếu hoa cho ngi!
(Ca dao).
Tính cho k ba trăm mt ch và ba đng mt chc, người ta thy thi y đàn bà đáng giá đúng mt ngàn ln đàn ông. Thế nhưng ti sao cô v đáng giá ba trăm kia li đi to tn ch sm, ch trưa đ nuôi báo cô mt anh chng đáng giá ba cc bc?
Các cô v khôn ngoan lanh li đáng giá ba trăm y nuôi báo cô mt anh chng ăn no li nm là cô v y khôn lm. Cô y đi mt ngày:
Chng em ci nga vinh quy
Hai bên có lính hu đi dp đường.
Các cô v y nuôi chng theo kiu người ta nuôi… heo đt y mà! Các cô ch di đâu. Không có các ông ba đng mt chc dài lưng tn vi y thì các cô chng nào mi tr thành bà Tú, bà C, bà Bng, bà Nghè, bà quan!
Bài thơ ca ông Nguyn Bính hay thì tht là hay, nhưng cũng có ch mà tt c các ông hc trò dài lưng cách đây mt trăm năm tr v trước đu không thích. Đó là cái ch:
Em hng khuyên sm, khuyên trưa,
Anh chưa thi đ thì chưa… đng phòng!
Cái điu kin đt ra mi ngt nghèo làm sao! Anh dài lưng lười hc đến đâu mà nghe cái điu kin này cũng phi hc đến v mt!
*
Các cô nói thế thôi, ai tin thì c tin, ông Nguyn Bính có tin thì tùy ông. Người viết không tin tí nào!  Bi vì người viết bài này đi hi nhiu người nhưng chưa có ai tr li mt cách chính xác rng người con ln nht ca nhà thơ Tú Xương được sinh ra mười tháng sau khi ông Trn Tế Xương thi đ Tú Tài hay là đã được sinh ra trước khi đó.
Anh hc trò kia cưới v. Đêm tân hôn anh rt rè nm tay cô v tr:
-Nhà nó ơi! Tôi thương nhà nó lm! Tí… nhé!
-Không được! Nhà nó phi c hc, thi đ đã!
Anh chng mi th dài, ra phòng ngoài đt đèn lên đc sách. Đêm sau, đêm sau na cũng thế. Anh hc trò t nh:
-Thôi thì đành vy, lo hc đ thi cho đ mi được!
Ri đêm nào anh cũng chong đèn hc đến ng gc ti bàn hc, anh không màng gì na. Đến đêm th sáu, th by gì đy, đã gi tí canh ba mà anh vn còn chong đèn hc. Anh hc say sưa quên hết s đi thì anh bng git mình, mt bàn tay đt trên vai anh, và anh nghe mt ging nói bn ln:
-Nhà nó ! Khuya lm ri, nhà nó đi ngh đi ch! Hi sáng này em có đi xem bói. Thy nói tui nhà nó tt lm đy, mai sau thế nào cũng thi đ làm quan. Thy nói trước sau gì nhà nó cũng thi đ. Thôi thì… thôi thì… Ch tháng mười năm sau mi có khoa thi. Nhà nó, nhà nó… đi vào mà ngh… nhé!
Nhé thì nhé! Anh hc trò vi vã xếp sách li. Phi, đêm khuya lm, gi tí canh ba ri!
Mt anh hc trò có căn nhà tranh vườn chè k vi người viết như vy, ch biết anh có thêm tht gì không? Ch hôm anh k chuyn, cái vườn chè trăng sáng lm.
*
Trên đt t nn bây gi vn có nhng bà đi làm assembler, làm tóc, làm nails, cht chiu tháng tháng nuôi các ông dài lưng đi hc li bng bác sĩ, k sư. Nhưng chc chn chng còn ai đt ra cái điu kin chết người như xưa. V li x người, nếu chu hc là s thi đ, cái điu kin y mà đt ra thì sm mun gì cũng được. Đâu có phi thi c khó khăn như thi ông Tú:
Tám khoa chưa khi phm trường quy!
*
Hai chén nước mm rõ ràng,
Hai by mười bn ko chàng h nghi.
Nước mm by đng mt chén. Đàn ông ba đng mt chc. Nếu chc là mười hai, tc chc đ đu, ba chc đàn ông mi được mt chén nước mm. R thay cái thân phn đàn ông và nng n thay là cái nhim v ca đàn ông kiếm nga cho mình và kiếm võng cho v đ:
Nga anh đi trước, võng nàng theo sau.
Có thế thì các cô mi chu lép mà nuôi các anh hc trò. Mi có cnh anh chng nghi ng by b mà cô v chng phin lòng. Cô v hin như vy, gii như vy, tính nhm hay như vy, không bt tin ch đ ăn quà thì nht đnh là ch nước Nam ta mi có.
Mt nickel rau, 2 dimes go nếp, mt quarter tht, ba cents tru, 1 dime gà, 3 nickles go t, 6 cents cau, 2 cents giy vàng mã, 2 nickles mt, 4 cents bt nu chè.
Đ cô v M nào tính nhm mà làm được mt bài thơ? Ch có đàn bà con gái nước Nam mà thôi. Các bà, các cô nước Nam gii thế nên đàn ông nước Nam ít thy người râu xm mà thường là râu qup.
Mt quan là sáu trăm đng. Ba trăm mt ch đàn bà.
Mt bà mt xanh, tóc vàng giá bao nhiêu thì ch rõ, nhưng chc chn là không th hơn na quan, tc năm tin, tc là ba trăm đng. Chc chn như thế. Có bao gi người ta nghe các cô ca sĩ M hát:
Trăm cents là đúng mt đng
Cht chiu tháng tháng cho chng đi thi…
Ch bao gi c. Thế thì mt quan là sáu trăm đng vn hơn. Mc dù thnh thong cũng có quan tin dài và b go nng làm phin đàn ông mt tí, nhưng hiếm lm. Quan tin sáu trăm y va làm được ba gi va đ cht chiu cho chng đi thi.
Quí lm đy! nước Nam mi có. Mt quan là sáu trăm đng…
LÃO MÓC


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen