Samstag, 2. Mai 2015

Last Days in Vietnam (PBS Documentary Films) Những ngày cuối cùng ở Việt Nam

The night of April 29, 1975, the Capital Saigon felt as though it's were shaking. The people knew there was doom (like hell), and waiting silently inside their homes, on the streets and everywhere for something to happen. The night slowly passed, minute by minute, which felt like hours, and the Martial Law settled in, the South Vietnamese troops moved towards to the Capital Saigon to protect it, during this times the mass exodus inside the Capital of South Vietnam-Saigon began… "Soldier and poet""Đêm 29 tháng 4 năm 1975, thủ đô Sài Gòn cảm thấy như nó bị lắc rung chuyển (sụp đổ). Người dân trong tình trạng lo sợ biết sẽ có một thảm họa sắp tới (địa ngục), và họ chờ đợi âm thầm bên trong nhà, trên đường phố và ở khắp mọi nơi, cảnh hỗn loạn chạy nạn của nhiều đoàn người lo sợ một cái gì đó xảy ra. Đêm qua từ từ, thời gian trôi chậm lại từng phút, từng phút, mà cảm thấy như giờ, lệnh thiết quân luật ban hành, quân đội Sài Gòn (VNCH) di chuyển theo hướng vào thủ đô Sài Gòn để tử thủ...

Thời gian này từ bên trong thủ đô Sài Gòn, nhiều cuộc di tản bằng máy bay trực thăng và đường sông để thoát ra khỏi Sài Gòn-Việt Nam ra ngoài biển đông bắt đầu…
Nhìn lên bầu trời Sài Gòn đêm 29, tháng 4 năm 1975…
(Người lính và thi sĩ)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen