Mittwoch, 29. April 2015

30 Tháng 4 - Ngày Ấy Và Bây Giờ


Nghệ sỹ Kim Chi và Luật sư Lê Công Định đã đặc biệt đóng góp suy nghĩ cùng với các tiếng nói từ trong nước và hải ngoại cho dịp 40 năm giải phóng 30/4/2015. Một câu chuyện buồn, nhưng vẫn tràn đầy hy vọng cho một Việt Nam đẹp hơn trong tương lai.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen